مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار رسا

مدیریت استراتژیک شامل توسعه و اجرای برنامه‌هایی برای کمک به سازمان‌ها در رسیدن به اهداف و مقاصد خود است.  این فرآیند می تواند شامل تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی ساختار سازمانی و تخصیص منابع، رهبری ابتکارات تغییر و کنترل فرآیندها و منابع باشد. 

مدیریت استراتژیک در سطوح وسیع‌تری مانند رهبری در سطح سازمان اتفاق می‌افتد، اما می‌توان آن را در سطح بخش یا تیم نیز اجرا کرد. همراه ما باشید تا باهم به جزئیات مدیریت استراتژیک پیشرفته در کسب وکار بپردازیم.

تفاوت مدیریت استراتژیک به صورت پیشرفته | مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار

پیشروی در سازمان مستلزم یادگیری مداوم و توسعه استراتژیک پیشرفته است. مدیریت استراتژیک پیشرفته برای تجهیز حرفه‌ای‌ها به مهارت‌ها و دانش لازم برای برتری در تصمیم گیری استراتژیک و ایجاد موفقیت سازمانی طراحی شده است.

مدیریت استراتژیک پیشرفته عمیقاً به قلمرو تفکر استراتژیک می پردازد و به مدیران سازمان‌ها چارچوب‌ها و ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل محیط‌های تجاری پیچیده ارائه می‌دهد. با بررسی مطالعات موردی و سناریوهای دنیای واقعی، مدیران سازمان‌ها دیدگاه گسترده تری به دست می آورند و توانایی شناسایی روندها، ارزیابی ریسک‌ها و استفاده از فرصت‌ها را توسعه می دهند.  مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار یک ذهنیت استراتژیک را پرورش می دهد که فراتر از عملیات روزانه است مدیران سازمان‌ها را قادر می سازد تا انتقادی فکر کنند، تغییرات را پیش بینی کنند و تصمیمات آگاهانه همسو با اهداف سازمانی بگیرند. با استفاده از مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکارمدیران یاد می گیرند که تکنیک های تحلیل کمی و کیفی را برای ارزیابی موقعیت های تجاری، ارزیابی چشم اندازهای رقابتی و توسعه ابتکارات استراتژیک به کار گیرند.

توسعه قابلیت‌های رهبری بخشی جدایی ناپذیر از برنامه مدیریت استراتژیک پیشرفته، توسعه قابلیت‌های رهبری است. مدیران با استفاده از مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار ویژگی‌های رهبران استراتژیک موفق را مد نظر قرار می‌دهند و یاد می‌گیرند که چگونه تیم‌ها را برای دستیابی به اهداف استراتژیک الهام بخش و انگیزه دهند. مدیریت استراتژیک پیشرفته رهبرانی را پرورش می دهد که بتوانند افراد، منابع و استراتژی ها را برای موفقیت سازمانی هماهنگ کنند.

مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار رسا

تهیه و تدوین استراتژیک های کسب و کار | مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار

فرآیند مدیریت استراتژیک  را به عنوان یک فرآیند پنج مرحله‌ای نگاه می‌کنیم.  مراحل شناسایی، تجزیه و تحلیل، تشکیل، اجرا و ارزیابی است.

1-جهت را مشخص کنید.

شناسایی جهت و اهداف خاص مرحله اولیه فرآیند مدیریت استراتژیک است. این مرحله شامل شناسایی اهداف و تعیین اتفاقاتی است که برای دستیابی به آنها باید بیفتد.

2-وضعیت فعلی را تحلیل کنید.

مرحله دوم تحلیل و تحقیق است. با استفاده از ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل SWOT و بررسی منابع سازمان، از جمله بودجه، زمان، افراد (کارکنان) و موارد دیگر، درک بهتری از نحوه استفاده از آنچه کار می کند و خلاص شدن از آنچه که نیست به دست خواهید آورد.

3-استراتژی و برنامه عمل را ترسیم کنید.

مرحله ۳ تدوین استراتژی و برنامه عمل بر اساس تحلیل موقعیتی است.  این مرحله شامل تدوین یک برنامه خاص و واقع بینانه برای کمک به سازمان در دستیابی به اهدافش است.

4-طرح را اجرا کنید

 این مرحله شامل اجرای طرح و نظارت بر پیشرفت آن است. 

5-طرح را ارزیابی کنید.

ارزیابی پنجمین و آخرین مرحله در فرآیند مدیریت استراتژیک است. در اینجا، ارزیابی خواهید کرد که آیا سازمان به اهداف خود دست یافته است یا خیر. اگر نه، می توانید برنامه خود را تنظیم کرده و آن را به روش های نوآورانه اجرا کنید.

روش های نوین در مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای آن تصمیمات با انجام اقداماتی است که به سازمان ها در دستیابی به اهداف شرکت کمک می کند .  بنابراین، حوزه‌های مختلف عملکردی دیگر مانند مالی، بازاریابی، حسابداری، مدیریت، تولید، سیستم اطلاعاتی و منابع انسانی را به صورت سیستمی و رسمی به منظور ارائه عملکرد برتر به سازمان یکپارچه می‌کند.  با این حال، در مجموع 14 روش های نوین در مدیریت استراتژیک پیشرفته به شرح زیر تعریف شده است:

1-تجزیه و تحلیل SWOT

 • S ـ نقاط قوت آن ویژگی یک کسب و کار است که به آن برتری نسبت به رقبای اصلی خود می دهد
 • Wـ  ضعف آن ویژگی هایی است که آن را نسبت به رقبای خود مضر می سازد
 • Oـ فرصت ها عناصری که به شرکت اجازه می دهد استراتژی ها را پیاده سازی کند و به گونه ای تدوین کند که سودآوری خود را افزایش دهد. 
 • Tـ تهدیدها عناصری که ممکن است سودآوری و یکپارچگی کسب و کار را به خطر بیندازند. 

با این چارچوب می توان نقاط ضعف و قوت داخلی را ارزیابی کرد

2-زنجیره ارزش 

فهرستی از فعالیت ها یا فرآیندهایی است که یک سازمان برای عرضه یک محصول یا خدمات در بازار انجام می دهد. دو نوع فعالیت وجود دارد:

۱-فعالیت اولیه

۲- فعالیت های پشتیبانی

۳-کارت امتیازی متوازن

۴-نقشه استراتژی

۵-مدل PEST

۶-برنامه ریزی شکاف

۷-استراتژی اقیانوس قرمز-آبی

۸-مدل پنج نیروی پورتر

5 نیروی مدل که توسط مایکل پورتر عبارتند از:

 1. ورود محصول به بازار
 2. محصول و خدمات جایگزین شده توسط سازمان های دیگر
 3. چانه زنی توسط مشتریان
 4. چانه زنی توسط تامین کنندگان
 5. رقابت رقابتی با سایر شرکت های موجود

۹- مدل تامپسون و استریکلند

تامپسون و استریکلند با اندکی اشکالات مدل پورتر، مدل 7 عاملی را ارائه کردند. این هفت عامل عبارتند از:

 1. تسلط اقتصادی بر صنایع
 2. قدرت نیروهای رقابتی و فشار رقابتی
 3. نیروهای محرکه
 4. جایگاه شرکت های رقیب در بازار
 5. استراتژی رقبا
 6. عوامل کلیدی موفقیت 
 7. چشم انداز سودآوری و جذابیت کلی صنعت

۱۰-چارچوب VRIO

 • V-Value : توانایی خنثی کردن یک تهدید یا بهره برداری از یک فرصت خاص با استفاده از یک منبع خاص
 • R-Rarity : رقابت در بازار
 • I- تقلید پذیری : قابلیت تقلید محصول یا خدمات به راحتی در بازار
 • O-Organization : برنامه ریزی یک استراتژی خوب سازماندهی شده برای صرفه جویی در بهره برداری از محصول، خدمات یا منابع. 

این چارچوب از بنیاد استراتژیک به جای استراتژی کلی به بیانیه چشم انداز مربوط می شود. 

۱۱-مدل اندرو

این مدل استراتژیک توسط کنت اندروز در سال 1965 تدوین شد و به مدل اندرو معروف شد. این مدل اساساً ارزیابی استراتژیک را نادیده می گیرد، اگرچه با دادن اهرم کامل برای انتخاب استراتژی، اجرا و کنترل را نادیده می گیرد.  

۱۲-مدل گلوک

این مدل که بیانگر رویه تصمیم گیری است. عناصر تعریف شده در این مدل عبارتند از:

 1. عناصر مدیریت استراتژیک
 2. انتخاب
 3. تجزیه و تحلیل و تشخیص
 4. پیاده سازی
 5. ارزیابی

۱۳-مدل شندل و هوفر

این مدل توسط دن شندل و چارلز هوفر با ترکیب توابع کنترل و برنامه ریزی فرموله شد.  مراحل دستیابی به این مدل مدیریت استراتژیک عبارتند از:

 1. شناسایی اهداف
 2. مطالعه محیط زیست
 3. طراحی استراتژی
 4. ارزیابی استراتژی
 5. پیاده سازی استراتژی
 6. کنترل استراتژی

طبق فرمولاسیون این مدل 3 زیرفرایند وجود دارد:

 1. تجزیه و تحلیل محیط
 2. تجزیه و تحلیل منابع
 3. تحلیل ارزش

۱۴-مدل کره ای

این مدل یک مدل مدیریت استراتژیک یکپارچه است که در سه فاز تعالی یافته است:

 1. فاز مقدماتی
 2. مرحله استراتژیک یا مرحله برنامه ریزی
 3. مرحله مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار رسا

روابط بین الملل در مدیریت استراتژیک پویا

هر شرکتی که در سراسر جهان محصولاتی ارسال می کند یا خدماتی را به مصرف کنندگان یا مشاغل در کشورهای دیگر ارائه می دهد یک شرکت جهانی محسوب می شود.  یک استراتژی بین‌المللی معمولاً اولین رویکردی است که اکثر کسب‌وکارها با گسترش جهانی اتخاذ می‌کنند: صادرات یا واردات کالا و خدمات در حالی که دفتر مرکزی یا دفاتری در کشور خود دارند.

گسترش جهانی به‌عنوان یک کسب‌وکار، رویکردی یکسان برای همه ندارد. همانطور که شرکت ها رشد می کنند و مقیاس می شوند، ممکن است سرمایه گذاری بیشتری در بازارهای هدف خود انتخاب کنند.

در واقع، شرکت ها مدل های مختلفی را انتخاب می کنند، از جمله:

 • استراتژی فراملی : کسب‌وکارهای فراملی با یک دفتر مرکزی یا مرکزی در یک کشور فعالیت می‌کنند که شرکت‌های تابعه محلی را در بازارهای بین‌المللی هماهنگ می‌کند. این ساختار سازمانی به این معنی است که یک برند و مرکز عملیاتی فراگیر وجود دارد که تصمیم گیری کلی و مدیریت زنجیره تامین را تعیین می کند و از قدرت مقیاس استفاده می کند.
 • استراتژی چند داخلی : وقتی کسب‌وکارها از استراتژی‌های فروش، بازاریابی و محصول کاملاً متفاوت بر اساس شرکت‌های خاصی که در آن فعالیت می‌کنند استفاده می‌کنند
 • استراتژی جهانی : زمانی که کسب و کارها یک برند جهانی را تعریف می کنند، تغییرات اندک تا صفر را برای سایر بازارها ایجاد می کنند. 

استراتژی های کسب و کار بین المللی در عمل چگونه به نظر می رسند

هر استراتژی تجاری بین المللی دو طرف یک نمودار را متعادل می کند:

 1. ادغام جهانی: نحوه توزیع عملیات متمرکز در مقایسه با توزیع جهانی
 2. پاسخگویی محلی : چقدر یک محصول یا خدمات برای اقتصاد محلی سفارشی شده است در مقابل کاملا استاندارد شده است

یک استراتژی بین المللی هم از نظر یکپارچگی جهانی و هم در پاسخگویی محلی در رتبه پایینی قرار می گیرد زیرا اساساً توسعه استراتژی داخلی یک تجارت است.

با این مدل، کسب و کارهای بین المللی با دفتر مرکزی یا مرکزی فعالیت می کنند. یک تجارت بین‌المللی به جای استفاده از شرکت‌های تابعه یا شعب محلی، دفتر مرکزی خود را در یک مکان، معمولاً در بازار خانگی خود، نگه می‌دارد. این ساختار سازمانی به این معنی است که یک مرکز عملیات و برند و سرمایه گذاری اندک یا بدون زیرساخت در کشورهای دیگر وجود دارد.

مفاهیم کلیدی در مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب و کار

برای مدیریت استراتژیک پیشرفته مفاهیم بسیاری وجود دارد که از جمله آن‌ها می توانیم به ماموریت سازمان، چشم اندازی که برای آینده تدوین کرده است و اهداف کلی که برای آن وجود دارد اشاره نمود. توسعه اهداف سازمان و سیاست‌های تعیین شده‌ سازمان و در نهایت اختصاص منابع لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمان از جمله مفاهیم کلی مدیریت استراتژیک پیشرفته است.

یک سری مفاهیم اساسی  نیز وجود دارد که در ادامه به آن ها می‌پردازیم :

-مدیریت اهداف و هزینه های سازمان

برای  عملکرد بهتر و بازده بالا در سازمان‌ها باید بین برنامه ها و سیاست‌های سازمان تعادلی برقرارشود.

-اهداف مدیریت استراتژیک پیشرفته

با مدیریت استراتژیک پیشرفته می توانیم اهداف مختلفی را مد نظر داشته باشیم و برایمان دست یافتنی باشند . انتخاب صحیح اهداف مدیریت استراتژیک پیشرفته بسیار مهم است به این دلیل که هرچقدر در انتخاب این اهداف عاقلانه تر تصمیم گیری شود، نتیجه نهایی برایمان سودمند خواهد بود.

-مزایا و معایب مدیریت استراتژیک پیشرفته

اجرای درست و پیاده سازی  مدیریت استراتژیک  پیشرفته مزایای بسیار زیادی را برای سازمان به ارمغان می آورد.

از جمله این مزایا می توانیم به شناسایی ، اولویت بندی و حتی اکتشاف فرصت ها اشاره کنیم. مدیریت استراتژیک پیشرفته می تواند سازمان را به مزایای مالی و غیر مالی برساند.

– مزایای مالی

تحقیقات و بررسی‌های وجود دارد که نشان می دهد که سازمان هایی که از مدیریت استراتژیک پیشرفته استفاده می کنند نسبت به سایر سازمان‌ها از سودآوری و موفقیت‌هایی بسیاری برخوردار هستند. در واقع شرکت‌ها با مدیریت استراتژیک پیشرفته در برنامه‌ریزی های خود و ارزیابی هایش از دیگر رقبای خود یک قدم جلوتر هستند و در این دوره که فضای تجارت بسیار پیچیده‌تراست می توان روی آینده تجارت خود کنترل بسیاری داشت. سازمان‌های تجاری می توانند با استفاده از مدیریت استراتژیک  پیشرفته تصمیم‌های آگاهانه تری نسبت به مسائل  موجود بگیرند.

– مزایای غیر مالی

به احتمال  بسیار زیاد باز هم منجر به مزایای مالی سازمان می شود. در واقع اگر شما تهدیدات خارجی  موجود را در مدیریت استراتژیک پیشرفته  به خوبی شناسایی کنید می توانید در عرصه  کاری خود دقیق‌تر قدم بردارید و ریسک کمتری نیز داشته باشید.
از دیگر مزیت‌های غیر مالی مدیریت استراتژیک پیشرفته این است که از بروز مشکلات احتمالی در سازمان شما جلوگیری خواهد کرد و مدیران ارشد تغییرات را در سازمان منطقی‌تر جلو خواهند برد.

مدیریت استراتژیک پیشرفته کسب وکار رسا

-مباحث مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک پیشرفته دارای مباحث متعددی مانند سير تكاملي برنامه‌ريزي، انواع روش‏ برنامه‌ريزي، تعریف‌ها، استراتژی‌ها خود و رویکردها در مدیریت استراتژیک پیشرفته، ابزارهای برای اعمال فرایندهای عمومی، طراحی استراتژی‌ها سازمانی، تکنیک‌های تدوین استراتژی سازمانی، گرایش های آن و بسیاری موارد دیگر که می باشد.

پایدارسازی رقابت پذیری با استفاده از مدیریت استراتژیک

رقابت‌پذیری در سازمان توانایی سازمان  برای موفقیت در زمینه رقابتی می‌باشد. از روش شناسایی و تمرکز بر عوامل مشخص می‌توانیم جایگاه رقابتی سازمان را تحکیم کنیم. عوامل بسیاری وجود دارد که بر دریافت مزیت رقابتی سازمان و بر جایگاه رقابتی سازمان تاثیر می‌گذارند. عوامل موثری که بر رقابت‌پذیری در سطح بنگاه را می‌توانیم به عوامل درونی بنگاه و عوامل بیرونی  بنگاه تقسیم نمایم ؛ عوامل بیرونی، به دو دسته تقسیم می‌شود ۱-عوامل محیط خرد ۲- عوامل محیط کلان.

واژه رقابت به معنی تمایل یک سازمان برای مبارزه و مقابله با سایر شرکت‌های رقیب است. بر أساس این  رفتار رقابتی سازمان شامل تمامی اقدام‌ها و فعالیت‌هایی است که یک سازمان انجام می‌دهد تا رقابتی را با سایر سازمان‌های رقیب شروع نماید و به این صورت بتواند سهم بازار خود را افزایش دهد.

روندها و چالش ها در مدیریت استراتژیک پیشرفته

زمانی که شما مسئول پیشرفت کارمندان و موفقیت تیم خود هستید، لحظات سختی درپیش دارید.  چالش‌های مدیریت استراتژیک پیشرفته یک تیم نیز با محیط کسب‌وکار خارجی تغییر می‌کند، بنابراین حتی زمانی که احساس می‌کنید در نقش خود قرار دارید، همه چیز می‌تواند خیلی سریع تغییر کند.

برای اینکه بفهمیم مدیران ارشد  امروز با چه چیزی روبرو هستند، نگاهی به برخی از چالش‌های برتری که دست پنجه نرم می کنند بندازیم :

 • برقراری ارتباط موثر با کارکنان
 • مقابله با مشکلات عملکرد
 • رها کردن کارمندان
 • اتخاذ تصمیمات استخدامی صحیح
 • تضادهای درون تیم خود را مدیریت کنید
 • حفظ کارکنان ستاره در یک محیط رقابتی
 • در دوره های آشفتگی سازمان آرامش و اطمینان ایجاد کنید
 • مبارزه با فرسودگی شغلی
 • منبع ثابت انگیزه بودن
 • نیاز به پر کردن شکاف مهارتی

با تشکر- تیم تولید محتوای گروه مهندسین مشاور رسا

پست مرتبط

ارسال نظر

درباره ما

گروه مهندسین مشاور رسا (شرکت راهبران سیستم آتیه) در سال 1386 با اعتقاد به اصل مشتری‌مداری، توسط آقای دکتر امیر شکاری و با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی، با هدف ارائه خدمات در زمینه بهبود عملکرد سازمان‌ها، بنیان‌گذاری شد. این مجموعه در راستای ارائه خدمات تخصصی و آموزشی به سازمان‌های صنعتی و خدماتی، تا کنون موفق به اجرای قریب به 250 پروژه‌ در سیستم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد در سطح ملی و بین‌المللی و برگزاری بیش از 200000 نفر ساعت دوره‌ی آموزشی مرتبط گردیده است.

راه های ارتباطی

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی کوچه مهاجر پلاک ۳۴واحد ۱

کدپستی: 1555813515

تلفن:  86045213۸۸۵۱۷۲۶۸

 

دنبال کنید

ایمیل: [email protected]