کانون ارزیابی مدیران در یک نگاه:

کانون ارزیابی مدیران شامل بازخورد زیردستان، همتایان و مافوق ها و همچنین بررسی مشارکت ها، دستاوردها و پایبندی مدیر به اهداف و ارزش های سازمان باشد. هدف از چنین مرکز ارزیابی کمک به شناسایی زمینه‌های بهبود، تصدیق شیوه‌های مدیریتی موفق و فراهم کردن فرصت‌های پشتیبانی و توسعه برای مدیران برای ارتقای توانایی‌های رهبری آنها خواهد بود.

کانون ارزیابی مدیران-رسا

جایگاه کانون ارزیابی

سرمایه انسانیِ هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن محسوب می­شود و رشد و بالندگی هر شرکت و سازمانی در گرو دانایی و توانایی اعضای آن می­باشد. نخستین و مهمترین گام در این مسیر، شناسایی میزان دانایی و توانایی اعضای یك سازمان است. مؤثرترین ابزار در این شناخت، آگاهی از شایستگی‌های اعضای شرکت است. در این بین مدیران از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. چراکه قدرت بهره­برداری از منابع مالی و غیرمالی سازمان در اختیار آنها قرار گرفته است. به نحوی که با تصمیم­گیری‌های  آنها تغییرات به صورت مستقیم در بهره­وری و توسعه سازمان رخ می­دهند. به همین دلیل دامنه تاثیرگذاری مدیران در مقایسه با کارکنان شاغل در سمت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، بسیار گسترده و قابل توجه است.

اولین مواجه‌‌ با نیاز به تشخیص و ارزیابی، در سال‌های بین جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد. جایی که روان‌شناسان آلمانی با استفاده از تست‌ها، تمرین‌ها و شبیه‌سازی شرایط، توان کاندیداهای افسری خود را ارزیابی می‌کردند. اما در مقطع سازمانی، این نگرش برای نخستین بار توسط یک شرکت مخابراتی در آمریکا (AT & T) استفاده شد. این شرکت برای ارزیابی توان مدیریتی کارمندان خود از این روش بهره برد و پس از آن به صورت گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت و کم‌کم به عنوان شاخص بلوغ فرآیندهای منابع انسانی شناخته شد. انجام این سنجش‌ها نقش کلیدی در توسعه و دستیابی به چشم‌ا‌نداز سازمان‌ها دارد. از این‌رو واحدی به نام کانون ارزیابی مدیران، برای بررسی میزان شایستگی مدیرهای سازمانی و کشف و شناسایی توانایی آن‌ها تعریف شده است؛ تا با جانشینی‌های هوشمند افراد در پست‌های مدیریتی از ارائه‌ی راهکارها و پیشنهادهای آن‌ها برای بهبود وضعیت مدیریت در سازمان بهره‌مند شود. چراکه مدیران به دلیل بهره‌برداری از منابع مالی و غیر مالی سازمان و جایگاه مدیریتی که دارند، جایگاه ویژه‌تری نسبت به سایر کارمندان دارند. از سوی دیگر سرمایه‌های انسانی از ارزشمندترین سرمایه‌های هر سازمان محسوب می‌شود، به همین دلیل فرآیندهایی چون گزینش، استخدام، آموزش، ارتقا، جانشینی و سنجش شایستگی، فعالیتی تخصصی است که مستلزم رویکردی منسجم و تیمی حرفه‌ای است که امکانات و شرایط خاصی را در اختیار داشته باشد تا طی فرآیندهایی که زیر عنوان کانون ارزیابی مطرح می‌شود، به سنجش شایستگی‌ها بپردازد.با طرح موضوع شکل‌گیری کانون ارزیابی و تاریخچه‌ی آن، در گام‌های بعدی به مبحث اهداف، مراحل انجام و دستورالعمل‌های اجرای کانون ارزیابی خواهیم پرداخت.

.اهمیت کانون ارزیابی مدیران زمانی بیشتر می‌شود که شرایط حساسی مانند راه‌اندازی یک واحد جدید سازمانی یا ورود به عرصه حساسی از کسب و کار، در دستور کار قرار داشته باشد.

از طرف دیگر درجهان امروزی مدیریت نقش مهمی را برای سازمان در رسیدن به اهداف ایفا می‌کند؛ پیشرفت هر جامعه به شایستگی‌های مدیران آن برمی‌گردد؛ مدیرانی که توانایی این را دارندکه با  رفتار خود سازمانی را متحول یا منهدم کنند. .

 

کانون ارزیابی مدیران چیست

کانون ارزیابی فرآیندی است که طی آن افراد در مجموعه‌ای از موقعیت‌های مشابه با وضعیت واقعی قرار گرفته و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. هدف از این فرآیند در بیشتر موارد تخصیص نیرو انسانی ، ارتقا یا استخدام است. خروجی این نوع از کانون در بیشتر موارد صرفا در اختیار سازمان قرار می‌گیرد وشامل نمودارها و قضاوت‌های کیفی در رابطه با شایستگی‌های هر یک از افراد و همچنین کل افراد ارزیابی شده می‌باشد.

کانون ارزیابی مدیران / رسا

چرا کانون ارزیابی مدیران اهمیت دارد؟

کانون ارزیابی در سازمان‌های مختلف برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عبارتند از :

1-گزینش و ارتقا

2-توسعه کارراهه شغلی

3-آموزش‌جانشین

4-شناسایی نیازهای آموزشی

کانونارزیابی مدیران / رسا

جایگاه کانون ارزیابی

سرمایه انسانیِ هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن محسوب می­شود و رشد و بالندگی هر شرکت و سازمانی در گرو دانایی و توانایی اعضای آن می­باشد. نخستین و مهمترین گام در این مسیر، شناسایی میزان دانایی و توانایی اعضای یك سازمان است. مؤثرترین ابزار در این شناخت، آگاهی از شایستگی‌های اعضای شرکت است. در این بین مدیران از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. چراکه قدرت بهره­برداری از منابع مالی و غیرمالی سازمان در اختیار آنها قرار گرفته است. به نحوی که با تصمیم­گیری‌های  آنها تغییرات به صورت مستقیم در بهره­وری و توسعه سازمان رخ می­دهند. به همین دلیل دامنه تاثیرگذاری مدیران در مقایسه با کارکنان شاغل در سمت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، بسیار گسترده و قابل توجه است.

اولین مواجه‌‌ با نیاز به تشخیص و ارزیابی، در سال‌های بین جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد. جایی که روان‌شناسان آلمانی با استفاده از تست‌ها، تمرین‌ها و شبیه‌سازی شرایط، توان کاندیداهای افسری خود را ارزیابی می‌کردند. اما در مقطع سازمانی، این نگرش برای نخستین بار توسط یک شرکت مخابراتی در آمریکا (AT & T) استفاده شد. این شرکت برای ارزیابی توان مدیریتی کارمندان خود از این روش بهره برد و پس از آن به صورت گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت و کم‌کم به عنوان شاخص بلوغ فرآیندهای منابع انسانی شناخته شد. انجام این سنجش‌ها نقش کلیدی در توسعه و دستیابی به چشم‌ا‌نداز سازمان‌ها دارد. از این‌رو واحدی به نام کانون ارزیابی مدیران، برای بررسی میزان شایستگی مدیرهای سازمانی و کشف و شناسایی توانایی آن‌ها تعریف شده است؛ تا با جانشینی‌های هوشمند افراد در پست‌های مدیریتی از ارائه‌ی راهکارها و پیشنهادهای آن‌ها برای بهبود وضعیت مدیریت در سازمان بهره‌مند شود. چراکه مدیران به دلیل بهره‌برداری از منابع مالی و غیر مالی سازمان و جایگاه مدیریتی که دارند، جایگاه ویژه‌تری نسبت به سایر کارمندان دارند. از سوی دیگر سرمایه‌های انسانی از ارزشمندترین سرمایه‌های هر سازمان محسوب می‌شود، به همین دلیل فرآیندهایی چون گزینش، استخدام، آموزش، ارتقا، جانشینی و سنجش شایستگی، فعالیتی تخصصی است که مستلزم رویکردی منسجم و تیمی حرفه‌ای است که امکانات و شرایط خاصی را در اختیار داشته باشد تا طی فرآیندهایی که زیر عنوان کانون ارزیابی مطرح می‌شود، به سنجش شایستگی‌ها بپردازد.با طرح موضوع شکل‌گیری کانون ارزیابی و تاریخچه‌ی آن، در گام‌های بعدی به مبحث اهداف، مراحل انجام و دستورالعمل‌های اجرای کانون ارزیابی خواهیم پرداخت.

کمی بیشتر درباره

کانون ارزیابی مدیران

شاید بارها در سازمان یا شرکتی که مشغول به کار هستید  در هنگام ترفیع به اصطلاح کانون ارزیابی مدیران برخورده باشید و برایتان سوال شده باشد که به چه معناست و چه کاربردی دارد؛ شرکت مهندسین  مشاوره رسا قصد دارد در این آکادمی درباره کانون ارزیابی برایتان مفصل توضیح دهد تا  کامل با این موضوع اشنا شوید. انشالله بتوانید از این ارزیابی‌ها با سربلندی قبول شوید و ترفیع خوبی بگیرید. از نظر من مرکز ارزیابی روشی است نه مکانی، که بسیاری از سازمان‌ها برای شناسایی پتانسیل مدیریتی و تعیین شایستگی نامزدها برای پست‌های عملکردی بالاتر از آن استفاده می‌کنند.

تعریف کانون ارزیابی مدیران

مرکز ارزیابی روشی است که بسیاری از سازمان‌ها برای شناسایی پتانسیل مدیریتی و تعیین شایستگی نامزدها برای پست‌های عملکردی بالاتر از آن استفاده می‌کنند. اغلب در فرآیند توسعه مدیران به عنوان ابزاری برای ارزیابی ویژگی‌ها و توانایی‌های شخصیتی نامزدها استفاده می‌شود .این فرآیند تحت شرایط استاندارد انجام می‌شود و داوطلبان را در ترکیبی از تمرینات گروهی و فردی قرار می‌دهد که شرایط یک شغل معین را شبیه سازی می‌کند. ارزیابان رفتار نامزد را قضاوت می‌کنند که می‌تواند مبنایی برای پیش‌بینی‌های ارزشمند پتانسیل یک نامزد باشد.

ویژگی‌های کانون ارزیابی

* بیشتر بر روی سنجش رفتارها و مهارت‌های مرتبط با شغل تمرکز می‌کنند.

* پتانسیل سنجش دامنه وسیع‌تری از مهارت‌ها و دانش را نسبت به آزمون‌ها و مصاحبه‌های سنتی دارند.

* استاندارد شده‌اند و در ارزیابی نامزدها رفتار مساوی ارائه می‌دهند.

* هیچ گونه تبعیضی را صرف نظر از جنسیت، نژاد یا سن ارائه نمی‌کنند.

* یک فرصت یادگیری عالی هم برای داوطلب و هم برای ارزیاب هستند.

* کاندیداها را با دقت بیشتری رتبه بندی می‌کنند.

روش کانون ارزیابی

هر تمرین یا هر بخش از یک کانون ارزیابی دارای تعداد شایستگی‌های خاص خود است که شرکت کننده بر اساس آن‌ها ارزیابی می‌شود. برای مرکز ارزیابی، ابتدا موقعیت با وظایف مرتبط تجزیه و تحلیل می‌شود. این توانایی‌ها را ترسیم می‌کند: رفتاری که برای عملکرد موفق ضروری است. تمرین‌ها به گونه‌ای توسعه می‌یابند که شرکت‌کننده این فرصت را داشته باشد تا رفتاری را براساس این شایستگی‌ها نشان دهد.

در کانون ارزیابی سنتی تمریناتی از قبیل:

1-چت گروهی

2-گفتگو با یک “کارمند”

3-تمرین حقیقت ‌اب

4-تمرین تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری

5-ارائه برای یک گروه

6-یک تمرین نوشتن

کانون ارزیابی مدیران-رسا

مزایای کانون ارزیابی مدیران

معمولاً به ترکیب تمریناتی که در یک یا دو روز انجام می‌شود کانون ارزیابی می‌گویند. این ارزیابی به گونه‌ای ساختاریافته دارای مزایایی است:

  • اگر شایستگی‌ها و تمرین‌ها به خوبی انتخاب شوند، نتایج ارزیابی قابل اعتماد و پیش بینی است .
  • روش کانون ارزیابی مقرون به صرفه ترین است.
  • یک کانون ارزیابی خوب به عنوان یک روش انتخابی تلقی می‌شود که برای همه درگیران قابل قبول‌ترین است.
  • ارزیابی عینی است و در برابر تبعیض و تعصب بسیار مقاوم است.

تحولات مهم در روش کانون ارزیابی

برخی از پیشرفت‌ها در استفاده  از کانون ارزیابی:

در اصل، ارزیابی عمدتاً برای انتخاب مطمئن افراد برای موقعیت‌ها ایجاد شد. مراکز ارزشیابی به طور فزاینده‌ای برای تعیین سؤالات رشدی و نیازهای یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. خود ارزیابی شرکت کننده نیز بخش مهمی از این می‌شود. تکنیک‌های معاصر کار با تکنیک‌های ویدئویی و اینترنتی را ممکن می‌کند. به شرکت کنندگان تصاویر ویدئویی نشان داده می‌شود و خودشان نیز ضبط می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند تمرینات بیشتری را به صورت آنلاین انجام دهند، نمونه‌هایی از این  سبد و تست‌های ویدئویی است.

چالش‌های کانون ارزیابی مدیران

در طی روش کانون ارزیابی، شما تحت آزمایشات مختلفی  در چالش های قرار می‌دهد که عبارتند از:

  1. 1. تحقیقات روانشناختی

این تحقیق توسط روانشناسان انجام شده و شخصیت شما را بررسی می‌کند. معاینه روانشناختی اغلب شامل یک مصاحبه یا مکالمه است که در آن انگیزه، انگیزه‌ها و پیشینه شما مورد بحث قرار می‌گیرد. آیا واقعاً به عنوان یک شخص در شرکت جا می‌خورید؟

  1. 2. آزمون‌های ظرفیت و استدلال

آزمون‌های ظرفیت مانند استدلال شفاهی، استدلال منطقی، توالی اعداد و آزمون قضاوت موقعیتی برای نشان دادن پتانسیل فکری داوطلب استفاده می‌شود. این تست‌ها را اغلب می‌توان به صورت آنلاین انجام داد. تمرین آنلاین شانس موفقیت را افزایش می‌دهد و یاد می‌گیرید که با فشار زمان بهتر کنار بیایید. برای تمرین این تست ها، تست های توانایی Assessment Training را بررسی کنید.

  1. 3. تمرینات شبیه سازی و ایفای نقش

انواع تمرینات عملی شناخته شده بخشی از روش مرکز سنجش است. نمونه‌هایی از شبیه‌سازی‌های عملی عبارتند از تمرین صندوق پست، تکلیف گروهی، حقیقت‌یابی یا مکالمه دو طرفه. یک بازیگر به طور مرتب استخدام می‌شود تا نحوه برخورد شما با موقعیت‌های مقاوم در برابر استرس را آزمایش کند. این می‌تواند به شکل یک مشتری یا همکار دشوار باشد. تمرین صندوق پستی یک تمرین شبیه‌سازی عملی است که در آن شما خود را به جای یک مدیر یا سرپرست قرار می‌دهید و باید نامه را مدیریت کنید. نامه می‌تواند حروف باشد، اما معمولاً به صورت دیجیتالی و به صورت ایمیل انجام می‌شود. در تمرین صندوق پست، هدف این است که در مدت زمان معینی اقدامات درست را انجام دهید. حقیقت یاب نیز بخشی از روش مرکز ارزیابی است. با حقیقت یابی سعی می‌کنید اطلاعات بیشتری در مورد یک مشکل یا موقعیت خاص به دست آورید. این اتفاق اغلب در مورد یک بازیگر هم می‌افتد. این روش اغلب در پست‌های مدیریتی کاربرد دارد و مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و تحلیلی شما را می‌سنجد.

خروجی کانون ارزیابی

نتایج ارزیابی در یک گزارش ارزیابی جمع‌آوری شده است. این گزارش شامل ارزیابی ظرفیت‌ها و آزمون‌های شخصیتی و اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی به دست آمدن نتایج است. به نقاط قوت و ضعف نامزد و جاهایی که زمینه‌هایی برای بهبود وجود دارد توجه می‌شود. نتایج تمرین‌های شبیه‌سازی و بازی‌های نقش مورد بحث قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که آیا اقدام به درستی انجام شده است یا خیر. شما به عنوان یک نامزد حق دارید ابتدا گزارش را ببینید. همچنین یک جلسه توجیهی برگزار خواهد شد. گفتگو می‌تواند به صورت تلفنی یا شفاهی باشد. پس از بررسی محتوا، فضایی برای اظهار نظر وجود دارد. همچنین اگر چیزی نامشخص است می‌توانید سؤال بپرسید. اگراز نتیجه راضی نیستید یا معتقدید که ارزیابی منصفانه یا درست انجام نشده است، می‌توانید به این موضوع اعتراض کنید.

مشتریان رسا در کانون ارزیابی مدیران

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

به مشاوره نیاز دارید؟

فرم زیر را برای ما ارسال کنید

درباره ما

گروه مهندسین مشاور رسا (شرکت راهبران سیستم آتیه) در سال 1386 با اعتقاد به اصل مشتری‌مداری، توسط آقای دکتر امیر شکاری و با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی، با هدف ارائه خدمات در زمینه بهبود عملکرد سازمان‌ها، بنیان‌گذاری شد. این مجموعه در راستای ارائه خدمات تخصصی و آموزشی به سازمان‌های صنعتی و خدماتی، تا کنون موفق به اجرای قریب به 250 پروژه‌ در سیستم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد در سطح ملی و بین‌المللی و برگزاری بیش از 200000 نفر ساعت دوره‌ی آموزشی مرتبط گردیده است.

راه های ارتباطی

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی کوچه مهاجر پلاک ۳۴واحد ۱

کدپستی: 1555813515

تلفن:  86045213۸۸۵۱۷۲۶۸

 

دنبال کنید

ایمیل: [email protected]