مدیریت استراتژیک منابع انسانی رسا

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) فرآیندی است که سازمان ها برای مدیریت کارکنان خود از آن استفاده می کنند. راهی مطمعن برای  استفاده از منابع انسانی سازمان به گونه ای  که از اهداف سازمان حمایت  کند.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان پل ارتباطی بین منابع انسانی و اهداف شرکت فکر کنید. با مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، کسب‌وکارها می‌توانند عملکرد و توسعه کارکنان را به طور مؤثرتری مدیریت کنند و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی را ایجاد کنند که از استراتژی کلی شرکت پشتیبانی ‌کند.

تفاوت مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژيک

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی ایجاد خط مشی ها و برنامه هایی است که با استراتژی تجاری شرکت هماهنگ باشد. تفاوت اصلی بین منابع انسانی و منابع انسانی استراتژیک در این است که منابع انسانی بر مدیریت روزانه کارکنان تمرکز می کنند، در حالی که منابع انسانی استراتژیک بر چگونگی دستیابی کارکنان به اهداف کلی شرکت تمرکز می کنند. این بدان معنی است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی ابتدا باید اهداف تجاری شرکت را درک کند و سپس برنامه ها و سیاست هایی را ایجاد کند که از این اهداف پشتیبانی کند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی رسا

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانیعبارتند از:

 • مدیریت عملکرد: ایجاد سیستم هایی برای ردیابی و بهبود عملکرد کارکنان
 • آموزش و توسعه: شناسایی نیازهای توسعه کارکنان و ارائه آموزش و منابع برای کمک به بهبود آنها
 • غرامت و مزایا: طراحی برنامه های پاداش و مزایا برای جذب و حفظ کارکنان
 • روابط کارکنان: مدیریت روابط کارکنان برای ایجاد یک محیط کاری مثبت

این‌ها تنها چند نمونه از انواع برنامه ها و سیاست هایی هستند که می توانند بخشی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی باشند. برنامه ها و سیاست های خاص بسته به اهداف شرکت و نیازهای کارکنان آن متفاوت خواهد بود.

چرا منابع انسانی استراتژیک مهم است؟

منابع انسانی استراتژیک مهم است زیرا به کسب و کارها کمک می کند تا به اهداف خود دست یابند. با همسو کردن برنامه ها و سیاست های منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت، منابع انسانی استراتژیک می تواند به کسب و کارها در بهبود عملکرد کارکنان، توسعه نیروی کار و ایجاد یک محیط کاری مثبت کمک کند. منابع انسانی استراتژیک همچنین می تواند با کاهش گردش مالی و بهبود بهره وری به کسب و کارها در صرفه جویی در هزینه کمک کند.

 • بهبود عملکرد کارکنان: SHRM می تواند به کسب و کارها با ایجاد سیستم هایی برای ردیابی و بهبود عملکرد کمک کند تا عملکرد کارکنان را بهبود بخشند.
 • توسعه نیروی کار: SHRM می تواند به کسب و کارها با شناسایی نیازهای توسعه کارکنان و ارائه آموزش و منابع برای کمک به بهبود آنها به توسعه نیروی کار کمک کند.
 • ایجاد یک محیط کاری مثبت: SHRM می تواند به کسب و کارها کمک کند تا با مدیریت روابط کارمندان، یک محیط کاری مثبت ایجاد کنند.
 • کاهش گردش مالی: SHRM می تواند با طراحی برنامه های پاداش و مزایایی که کارمندان را جذب و حفظ می کند، به کسب و کارها کمک کند تا گردش مالی را کاهش دهند.
 • بهبود بهره وری: SHRM می تواند به کسب و کارها با بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد یک محیط کاری مثبت کمک کند تا بهره وری را بهبود بخشند.

چهار استراتژی منابع انسانی

چهارگونه استراتژی اصلی برای منابع انسانی استراتژیک که معروف هستند عبارتند از :

۱- استراتژی اول: متعهدانه

استراتژی متعهدانه را برای مشاغل  بسیار پیچیده و تخصصی استفاده می‌کنند که کارشناسان این مشاغل به طور دائمی موردنیاز سازمان قرار می‌گیرند. در واقع جایگزینی این افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل باید رویکردی موثرو به روز به بازار کار درون سازمان داشت.

۲-استراتژی دوم: پیمانکارانه

این استراتژی هم برای مشاغل پیچیده و تخصصی کاربرد بسیاری دارد، با این تفاوت که سازمان‌ها به این نوع مشاغل به صورت موقتی و کوتاه ‌مدت نیاز دارند. در واقع استخدام به صورت دائمی و رسمی این دسته از کارشناسان برای سازمان‌ها هزینه بالایی خواهد داشت و به همین خاطر این کارشناسان  متخصص که دستمزد بالایی دارند فقط به صورت پروژه‌ای یا برای مشاوره به سازمان، همکاری می‌کنند.

۳-استراتژی سوم: پدرانه

استراتژی  سوم یا پدرانه برای مشاغلی که تکراری ،  ساده و استاندارد پذیر هستند به کار می‌رود که مدیریت سازمان تمایل به نگهداری و ارتقا کارکنانش دارد.

۴-استراتژی چهارم: ثانویه

استراتژی ثانویه همان چهارمین استراتژی منابع انسانی که برای مشاغل ساده، استانداردپذیر و تکراری به کار میبرند، با این تفاوت که نیروی کار موردنیاز این نوع مشاغل به میزان کافی  و زیاد در بازار کار وجود دارد و به همین خاطر مدیریت سازمان‌ها پرورش وحتی حفظ این کارکنان را ضروری نمی‌داند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی رسا

ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

یکی از مزایای اصلی همگام‌سازی استراتژی منابع انسانی با ابتکارات تجاری گسترده‌تر این است که به سازمان‌ها کمک می‌کند بودجه‌ها را به روش‌هایی تخصیص دهند که بازگشت سرمایه (ROI) خود را به حداکثر برساند. کارفرمایانی که این رویکرد را در مورد منابع انسانی اتخاذ می کنند، ممکن است قادر باشند:

 • گردش مالی را کاهش دهید
 • تعامل کارکنان را بهبود بخشید
 • افزایش بهره وری
 • جذب استعدادهای برتر
 • سیاست های بهتری اعمال کنید
 • اختلالات کسب و کار را به حداقل برسانید

مدل‌های استراتژیک منابع انسانی

مدل استراتژیک منابع انسانی طرحی برای مدیریت سرمایه انسانی یک شرکت مانند کارکنان است. استراتژی‌های خود را با استراتژی‌های کسب‌وکار هماهنگ می‌کند و جهت استخدام استعدادها، ارزیابی عملکرد و تعیین پاداش را ارائه می‌دهد.  مدل‌ها معمولاً برنامه‌های بلندمدتی هستند که توسعه و اجرای آن‌ها زمان می‌برد.  در یک مدل ایده آل، استراتژی ها به این صورت عمل می کنند:

 • نقش‌ها و مسئولیت‌های منابع انسانی را تجزیه و تحلیل کنید
 • منابع انسانی را به نحو احسن مستقر کنید
 • قضاوت بر اساس دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل و پاسخ به معیارها
 • رفتارها را با اهداف هماهنگ کنید
 • از طریق بررسی و بازنگری بهبود یابد

تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمان

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) یعنی “ایجاد پیوند یا یکپارچگی بین اهداف استراتژیک کلی مشاغل و استراتژی و اجرای منابع انسانی سازمان. در اصل، فرآیندها و افراد درون شرکت به گونه ای مدیریت می شوند که برای تقویت اهداف استراتژی کسب و کار و ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت عملکردهای مختلف منابع انسانی، مانند انتخاب، آموزش و پاداش به طوری که آن‌ها مکمل یکدیگر باشند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ممکن است چندین مزیت را برای سازمان به همراه داشته باشد:

* کمک به دستیابی به هدف و بقای شرکت،

* پشتیبانی و اجرای موفقیت آمیز استراتژی های تجاری شرکت،

* ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای شرکت،

* بهبود پاسخگویی و پتانسیل نوآوری شرکت،

* افزایش تعداد گزینه های استراتژیک امکان پذیر در دسترس شرکت،

* مشارکت در برنامه‌ریزی استراتژیک و تأثیرگذاری بر جهت‌گیری استراتژیک شرکت به‌عنوان عضوی با حق مساوی در مدیریت عالی،

* بهبود همکاری بین بخش مدیریت منابع انسانی و مدیران خط.

محققان در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور فزاینده ای بر دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت برای توضیح نقش شیوه های منابع انسانی در عملکرد شرکت تکیه کرده اند. دیدگاه مبتنی بر منابع از استراتژی این است که توانایی استراتژیک یک شرکت به توانایی منابع آن، به ویژه منابع متمایز آن بستگی دارد. در واقع، تحقیقات نظری در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی نشان می‌دهد که سیستم‌ شیوه‌های منابع انسانی ممکن است منجر به عملکرد بالاتر شرکت و منابع مزیت رقابتی پایدار شوند، زیرا این سیستم‌ها اغلب منحصربه‌فرد، مبهم هستند و تقلید از آنها دشوار است. شیوه‌های منابع انسانی زمانی می‌توانند عملکرد شرکت را افزایش دهند که در داخل با یکدیگر همسو باشند تا کارکنان را به شیوه‌ای مدیریت کنند که منجر به مزیت رقابتی شود. شیوه های منابع انسانی زمانی می توانند برای یک شرکت ارزش ایجاد کنند که شیوه های فردی در راستای توسعه منابع یا شایستگی های حیاتی باشد.

ارزش گذاری و پاداش در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 بسیاری از سازمان ها از سیستم پاداش و شناسایی به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان و درگیر نگه داشتن آنها در کارشان استفاده می کنند.

تعدادی از رویکردهای مختلف برای پاداش و به رسمیت شناختن وجود دارد، اما اکثر سیستم ها برخی از عناصر مشترک را به اشتراک می گذارند.  به طور کلی، به کارمندان مجموعه ای از اهداف داده می شود تا به آن دست یابند، و بر اساس میزان برآورده شدن آن اهداف، پاداش یا شناخت کسب می کنند.  نوع پاداش‌ها و قدردانی‌های ارائه‌شده می‌تواند بسته به سازمان متفاوت باشد، اما می‌تواند شامل مواردی مانند پاداش‌های نقدی، گواهی‌های هدیه، مرخصی با حقوق و به رسمیت شناختن عمومی باشد.

یکی از مزایای استفاده از سیستم پاداش و شناسایی این است که می تواند به ترویج فرهنگ موفقیت در سازمان کمک کند. کارکنانی که به خاطر دستاوردهای خود شناخته می شوند، به احتمال زیاد انگیزه بیشتری برای ادامه کار سخت و برآورده کردن یا فراتر از انتظارات دارند. علاوه بر این، یک سیستم پاداش و شناسایی به خوبی طراحی شده می تواند به جذب و حفظ کارکنان با استعداد کمک کند، که می تواند برای کل سازمان مفید باشد.

روش‌های مختلفی برای استفاده از پاداش و شناسایی وجود دارد و بهترین رویکرد بسته به شرکت و کارمندان آن متفاوت است. با این حال، برخی از نکات کلی عبارتند از:

 1. اهداف و مقاصد واضحی را برای کارکنان تعیین کنید و اطمینان حاصل کنید که پاداش‌ها با عملکرد مرتبط هستند.
 2. اطمینان حاصل کنید که پاداش‌ها برای کارکنان معنادار و مرتبط هستند.
 3. جوایز و شناخت را بچرخانید تا کارمندان خسته و از خود راضی نشوند.
 4. با شناخت خلاق باشید و از روش‌های مختلف برای نشان دادن قدردانی استفاده کنید.
 5. رضایت و عملکرد کارکنان را پیگیری کنید و در صورت نیاز تغییراتی را در برنامه پاداش و شناخت ایجاد کنید.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی رسا

روشهای بهبود عملکرد کارکنان در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

موفقیت یک شرکت به شدت به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بسیار مهم است که مدیران اقدامات لازم را برای کمک به تقویت عملکرد کارکنان انجام دهند تا از اهداف فراتر رفته و کسب و کار شکوفا شود.

برای افزایش عملکرد کارکنان، چند استراتژی کلیدی وجود دارد که باید اجرا شوند. در این مقاله، ما هشت استراتژی را پوشش می دهیم که می توانید از آنها برای بهبود عملکرد کارکنان استفاده کنید.

۱-معیارهای عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

معیارهای عملکرد به مدیران نگاهی عمیق به عملکرد کارکنان ارائه می دهد. معیارهای موثر به کسب و کارها اجازه می دهد تا میزان عملکرد کارکنان را به صورت فردی و تیمی اندازه گیری کنند. تجزیه و تحلیل داده های عملکرد کارکنان در یک دوره زمانی برای تعیین نقاط قوت و ضعف می تواند مفید باشد. این به مدیران این ایده را می دهد که باید تمرکز خود را به کجا هدایت کنند و کارمندان در چه زمینه هایی باید بهبود یابند.

۲-هنگام برقراری ارتباط هدفمند باشید

ارتباطات کلید هر کسب و کار موفقی است. برای مدیران مهم است که هنگام انتقال انتظارات و دستورات به کارکنان، واضح و مختصر باشند. مطمئن شوید که دستورالعمل هایی را ارائه می دهید که به راحتی قابل درک هستند و اهداف و مقاصدی را که باید به آنها دست پیدا کنید، به وضوح شرح دهید. مدیران همچنین باید اطمینان حاصل کنند که بازخورد منظم به کارکنان ارائه می شود تا بتوانند در مسیر خود باقی بمانند و در صورت نیاز انتقاد سازنده دریافت کنند.

۳- انتظارات خود را مدیریت کنید

مدیران باید اهداف و انتظارات واقع بینانه را برای کارکنان خود تعیین کنند. وقتی کارمندان غرق می شوند و در تلاش برای پاسخگویی به خواسته های غیرمنطقی هستند، انگیزه ای برای بهترین عملکرد خود نخواهند داشت. از سوی دیگر، زمانی که انتظارات واقع بینانه باشد، کارکنان احساس قدرت می کنند تا به خود فشار بیاورند و به ارتفاعات جدیدی در عملکرد خود برسند.

۴- مسئولیت پذیری را در اولویت قرار دهید

مسئولیت پذیری برای عملکرد موثر ضروری است. مدیران باید سیستم‌هایی ایجاد کنند که ردیابی پیشرفت کارمندان را آسان کند. این می تواند شامل بررسی عملکرد، بازه های زمانی اختصاص داده شده برای پروژه ها، یا دسترسی کارکنان به داده های عملکرد باشد. با پیاده‌سازی سیستم‌هایی که مسئولیت‌پذیری را ارتقا می‌دهند، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان در مسیر خود باقی بمانند و به نتایج بهتری دست یابند.

۵-ایجاد فرصت برای همکاری

همکاری کلید عملکرد موفق تیم است. مدیران باید با ارائه پروژه ها و وظایفی که بهترین ها را در هر یک از اعضای تیم به ارمغان می آورد، کارکنان خود را تشویق به همکاری با یکدیگر کنند. با انجام این کار، همه می توانند از یکدیگر بیاموزند و نقاط قوت خود را تقویت کنند و همچنین یاد بگیرند که برای تکمیل پروژه ها به یکدیگر تکیه کنند. ایجاد فرصت‌های همکاری همچنین خلاقیت و نوآوری را تشویق می‌کند که می‌تواند برای هر کسب‌وکاری مفید باشد.

۶-تیم خود را آموزش دهید و توسعه دهید

برای مدیران مهم است که ابزارها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را در اختیار تیم خود قرار دهند . این می تواند شامل ارائه جلسات آموزشی، مربیگری یا دسترسی کارکنان به آخرین تحقیقات و فناوری باشد.  سرمایه گذاری در توسعه تیم خود (یعنی اطمینان از تجهیز کارکنان به مهارت ها و دانش مورد نیاز برای عملکرد بهتر) در دراز مدت نتیجه خواهد داد.

۷-در ایجاد روحیه سرمایه گذاری کنید

کارکنان شاد، کارمندان مولد هستند. مدیران باید تلاش کنند تا محیط کاری مثبتی را ایجاد کنند که باعث ایجاد روحیه خوب شود. این می‌تواند شامل جشن گرفتن موفقیت‌های تیم، ارائه جوایز و قدردانی برای عملکرد عالی، یا شرکت در فعالیت‌هایی باشد که برای نزدیک‌تر کردن تیم طراحی شده‌اند. با سرمایه گذاری در ایجاد روحیه، کارکنان انگیزه بیشتری برای تلاش بیشتر و رسیدن به اهداف خود خواهند داشت.

۸-به کارکنان با عملکرد بالا پاداش دهید

پاداش دادن به عملکرد عالی یک راه عالی برای نشان دادن اینکه چقدر به کارمندان اهمیت می‌دهید برای مشارکت آنهاست. یک سیستم پاداش باید وجود داشته باشد که کارکنان را تشویق به ارائه کار با کیفیت و تلاش برای موفقیت مداوم کند. این می تواند شامل دادن جوایز، اعطای تبلیغات، ارائه زمان اضافی یا ارائه جوایز شرکت مانند کارت های هدیه باشد. انگیزه هرچه که باشد، کارکنان باید احساس کنند که برتری آنها توسط سازمان به رسمیت شناخته شده است.

همه کسب و کارها برای عملکرد بالا از کارکنان خود تلاش می کنند و اجرای استراتژی های مناسب برای اطمینان از دستیابی به این هدف ضروری است. با پیروی از استراتژی های ذکر شده در بالا، مدیران می توانند به کارکنان خود برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی کمک کنند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند و به موفقیت شرکت کمک کنند.

خط پایین

مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیندی است که به شرکت ها کمک می کند تا با مدیریت بهتر نیروی کار خود به اهداف خود دست یابند. با صرف زمان برای توسعه یک طرح  SHRM ، شرکت‌ها می توانند اطمینان حاصل کنند که افراد مناسب برای دستیابی به اهداف خود را در اختیار دارند. در حالی که توسعه یک طرح SHRM می تواند زمان بر باشد، مزایای آن بیشتر از هزینه‌ها است. نه تنها یک طرح SHRM که به خوبی اجرا شده است به شما در دستیابی به اهداف شرکتتان کمک می کند، بلکه به شما کمک می کند تا استعدادهای برتر را حفظ کنید و کارمندان خود را در کارشان مشغول نگه دارید.

با تشکر- تیم تولید محتوای گروه مهندسین مشاور رسا

پست مرتبط

ارسال نظر

درباره ما

گروه مهندسین مشاور رسا (شرکت راهبران سیستم آتیه) در سال 1386 با اعتقاد به اصل مشتری‌مداری، توسط آقای دکتر امیر شکاری و با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی، با هدف ارائه خدمات در زمینه بهبود عملکرد سازمان‌ها، بنیان‌گذاری شد. این مجموعه در راستای ارائه خدمات تخصصی و آموزشی به سازمان‌های صنعتی و خدماتی، تا کنون موفق به اجرای قریب به 250 پروژه‌ در سیستم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد در سطح ملی و بین‌المللی و برگزاری بیش از 200000 نفر ساعت دوره‌ی آموزشی مرتبط گردیده است.

راه های ارتباطی

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی کوچه مهاجر پلاک ۳۴واحد ۱

کدپستی: 1555813515

تلفن:  86045213۸۸۵۱۷۲۶۸

 

دنبال کنید

ایمیل: [email protected]