کتاب رسا

ایران عزیز با چالشهای متعددی در مسير توسعه در بخش صنعتی و خدماتی در دهکده جهانی روبروست. مهندسين مشاور رسا با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی و توان بسيار باالی هيات موسس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمينه بهبود عملکرد سازمانها در حوزه پروژه ها و آموزش در سطح کشور فعاليت می کند.

       دکتر امیر شکاری
          مدیرعامل گروه مهندسین مشاور رسا

کتاب مدیریت و ارتقای بهره‌وری

بهبود بهرهوری همانند سایر نگرشهای بهبود عملکرد، مستلزم طرحریزی،
اندازهگيری، ارزیابی و تدوین راهکارهای بهبود میباشد. بهرهوری برای سازمانهای
صنعتی/خدماتی منافع متعددی چون افزایش سود، کاهش هزینهها، افزایش رضایت
شغلی، دقت و سرعت عمل کارکنان، ایجاد رقابت سالمتر، ایجاد محيط کاری
مناسب، امنيت شغلی کارکنان، بهبود کيفيت زندگی کاری و افزایش انگيزه دارد

       دکتر امیر شکاری
          مدیرعامل گروه مهندسین مشاور رسا

درباره ما

گروه مهندسین مشاور رسا (شرکت راهبران سیستم آتیه) در سال 1386 با اعتقاد به اصل مشتری‌مداری، توسط آقای دکتر امیر شکاری و با پشتوانه علمی کارشناسان خبره دانشگاهی و صنعتی، با هدف ارائه خدمات در زمینه بهبود عملکرد سازمان‌ها، بنیان‌گذاری شد. این مجموعه در راستای ارائه خدمات تخصصی و آموزشی به سازمان‌های صنعتی و خدماتی، تا کنون موفق به اجرای قریب به 250 پروژه‌ در سیستم‌های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد در سطح ملی و بین‌المللی و برگزاری بیش از 200000 نفر ساعت دوره‌ی آموزشی مرتبط گردیده است.

راه های ارتباطی

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی کوچه مهاجر پلاک ۳۴واحد ۱

تلفن:  86045231-۸۸۱۷۴۷۱۱-۸۸۵۱۷۲۶۸

فکس: 88763269

دنبال کنید

ایمیل: info@rasa-co.org

preloader image
گروه مهندسین مشاور رسا
به رسا خوش آمدید