تعالی سازمانی

سازمانهای متعالی، از رهبرانی با تفکر و اندیشه متعالی بهره می‌گیرند. مدل‌های سرآمدی در واقع ترکیبی از دانش و اعتقادات افراد اندیشمند در ارتباط با سرآمدی بنگاه‌های مختلف و آنچه که در عمل اتفاق افتاده، می‌باشد. این مدل، محرکی برای یادگیری های فردی و سازمانی است. این مدل راهنمایی است جهت درک فاصله بین اهداف، واقعیتها و چشم انداز آرمانی یک سازمان متفکر با رهبرانی فرهیخته و تعالی اندیش.

مهندسین مشاور رسا با سازمان ها در استقرار مدل تعالی سازمانی همکاری می ‌کند و به آن‌ها مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد تا پاسخ‌گویی به نیازهای کوتاه مدت و نیز بلند مدت تمام ذی نفعان این سازمان‌ها و شرکت‌ها و فهم نیازها، پیش‌بینی انتظارات مشتریانشان، و دستیابی به نتایج برجسته و پایدار در محیط عملیاتی با توانمندسازی آن‌ها تسهیل شود.

مدل‌های تعالی سازمانی در شرکت‌هایی از جمله بیمه سامان، شرکت مخابرات ایران، شرکت خدمات انفورماتیک ایران و شرکت انتقال داده‌های آسیاتک استقرار یافته و با کسب تندیس و تقدیرنامه برای این شرکت‌ها همراه بوده است. برای مشاهده مشتریان بیشتر به بخش سوابق رسا مراجعه کنید.

فهرست