دپارتمان مدیریت فرآیند

امروزه طرح‌ریزی فعالیتهای اجرایی در یک سازمان در قالب فرآیندهای کاری و در یک کلام ایجاد نگرش فرآیندی در سازمان، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. زمانی که فعالیتها و منابع مرتبط در قالب یک فرآیند مدیریت ‌شوند، دستیابی به نتایج دلخواه به شکل مؤثر و کاراتری حاصل می‌گردد. فواید این نگرش برای یک مجموعه عبارتند از:

 • هزینه‌های کمتر و زمان چرخه کوتاهتر از طریق استفاده بهینه از منابع
 • نتایج بهبود یافته، سازگار و قابل پیش‌بینی
 • تمرکز و اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود

توانمندی‌ دیدن‌ سازمان‌ در شکل‌ فرآیندی، توانایی‌ای‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از سازمانها و مدیران‌ از آن‌ بی‌بهره‌اند و این‌ خود ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ سازمانهای‌ امروز است. آنچه حائز اهمیت است تعیین، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط به عنوان یک سیستم بوده که می‌تواند به اثربخشی و کارآیی سازمان در دستیابی به اهداف کمک نماید. لذا ضروری است کلیه فرآیندهای کاری تعیین شده در یک سازمان خدماتی، به صورت مجموعه‌ای از اجزاء، مدیریت و اجرا گردند، بدین معنی که هریک از فرآیندهای سازمان به عنوان جزئی از کل (سازمان) تعریف شده و کلیه این اجزاء در کنار هم اجرا و مدیریت گردند.

مزایای مدیریت فرآیند

 • ارتقای میزان انعطاف‌پذیری شرکت در مقابل تغییرات و نیازمندی‌های مشتریان و بازار
 • افزایش توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
 • تأمین خواسته‌های مشتری و اطمینان بیشتر وی به سازمان
 • افزایش سطح دقت در شناسایی مشکلات کسب ‌و کار و ارایه راهکارهای مناسب
 • کاهش ریسک در ارائه خدمات به مشتریان
 • کاهش دوباره‌کاری‌ها

خدمات مهندسین مشاور رسا در حوزه مدیریت فرآیند

 • بررسی و ارزیابی مدل فرآیندی کسب و کار شرکت و سطوح فرآیندی آن
 • اجرای یک دوره ممیزی جهت ارزیابی چگونگی اجرای فرآیندها در بخش‌های مختلف، نحوه اندازه‌گیری و پایش و نیز تجزیه و تحلیل عملکرد هریک از فرآیندها جهت بهبود آنها
 • تدوین گزارشی از وضعیت موجود فرآیندها
 • فرهنگ‌سازی و آموزش
 • تعیین فرآیندهای سازمان و دسته¬بندی و طبقه¬بندی آنها در راستای مأموریت‌های شرکت
 • شناسایی مشتریان و سایر ذینفعان هریک از فرآیندها
 • طرح‌ریزی مدل فرآیندی کسب و کار سازمان و تدوین نقشه فرآیندی آن جهت تعیین توالی و تعامل کلیه فرآیندهای شرکت
 • طرح‌ریزی و مستندسازی سطوح یک و دو فرآیندها
فهرست