دپارتمان مدیریت دانش

مدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای به‌هم پیوسته‌ی آن یعنی تولید، سازماندهی، پخش، استفاده و بهره‌برداری از دانش با پیشروی در اهداف کسب‌وکار است.

درتعریف دیگر، مدیریت دانش استراتژی ها و فرایندهای طراحی شده برای شناسایی٬جذب٬ساختاردهی٬ارزش گذاری٬ وبه اشتراک گذاری دارایی های فکری سازمان بین افراد مناسب و در زمان مناسب است که در جهت بهبود عملکرد سازمان و ایجاد ارزش صورت می‌گیرد.  در این شرایط، باید با بررسی پایه‌های مدیریت دانش سازمان یعنی فرهنگ، ساختار و فناوری اطلاعات، رویه‌ای جهت تقویت آنها و افزایش مشارکت همه ذی­نفعان در ثبت، به اشتراک­گذاری، ارزیابی و استفاده از بسته­های دانشی نمود. تنها در این شرایط است که سازمان می­تواند امیدوار باشد که هرگز دانش تکراری نمی­خرد و یا هیچ­گاه دچار تکرار تجربه­های ناموفق در طول زمان نمی­شود.

تبدیل دانش غیررسمی، ذهنی و شخصی (ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی (صریح)، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با ترک همکاری کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی می‌شود.

مزایای پیاده سازی مدیریت دانش برای سازمان‌ها

 • تسهیل دستیابی به اطلاعات و منابع مربوطه
 • اجتناب از دوباره کاری
 • جلوگیری از تکرار اشتباهات و مدیریت بهتر ریسک
 • ارتقا استانداردها، فرآیندهای تکرارپذیر و پروسه‌ها
 • برانگیختن نوآوری و خلاقیت
 • ارائه روش ها، ابزار ها، قالب ها، تکنیک ها و نمونه ها

خدمات مهندسین مشاور رسا در حوزه مدیریت دانش

 • آموزش مدیریت دانش در سازمان‌ها
 • ارائه مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش
 • سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان در حوزه های فرهنگ سازمانی، فرآیندها و زیرساخت‌ها
 • تعیین فیلدهای دانش و درخت دانش سازمان
 • تعریف اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش
 • ترسیم نقشه راه مدیریت دانش
 • طرح ریزی فرآیند مدیریت دانش بر اساس چرخه دانش
 • طرح ریزی و ارائه مکانیزم فرآیند مستندسازی دانش و تجربیات کارکنان در راستای خلق دانش
فهرست