دپارتمان مدیریت استراتژیک

در دنیای مدیریت کسب‌وکار، مفهوم استراتژی به معنی نحوه و چگونگی انجام امور و مجموعه‌ای از اقدمات است که در راستای دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای اصلی سازمان برنامه‌ریزی شده‌اند. در حقیقت، استراتژی یک برنامه جامع عملیاتی است که جهت‌گیری‌های اصلی سازمان را تعیین نموده و چگونگی انجام امور و اقدامات لازم را مشخص می‌کند. از این رو، تدوین برنامه‌ای استراتژیک که نشان دهد سازمان قصد دارد به کجا برود، وضعیت فعلی‌اش چیست و از چه مسیری می‌تواند خود را از وضعیت فعلی به اهداف مورد نظرش برساند، برای تمامی کسب‌وکارها امری ضروری است. برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یکی از ارکان مدیریتی، شامل مجموعه‌ای از اقداماتی است که منجر به تدوین استراتژی‌های سازمان برای نیل به اهداف می‌شود.

مزایای مدیریت استراتژیک

  • توانمند ساختن سازمان برای اقدام به صورت خلاق و نوآور
  • برای ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعالیتها، چارچوبی مناسب ارائه می نماید.
  • اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل می رساند.
  • موجب می شود تصمیمات به گونه ای گرفته شود که هدفهای بلند مدت و پیش بینی شده مورد حمایت بیشتر قرارگیرند.
  • نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را انجام می دهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر قرار می دهد
  • با نگرش بلند مدت به پیش بینی آینده می پردازد

خدمات مهندسین مشاور رسا در حوزه مدیریت استراتژیک

  • همکاری جهت تعیین و تشکیل کمیته بازنگری استراتژی
  • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت استراتژیک برای ایجاد ادبیات مشترک
  • شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد سازمان
  • تحلیل عوامل موثر خارجی و تعیین فهرست فرصتها و تهدیدهای محیطی
  • تحلیل عوامل موثر داخلی و تعیین فهرست نقاط ضعف و قوت داخلی
  • تدوین ماموریت، چشم‌انداز و ارزشهای بنیادین سازمان
  • تدوین استراتژی‌های سطح کلان سازمان سازمان
  • تعیین اهداف بلندمدت سطح کلان سازمان در راستای نیل به چشم‌انداز
فهرست