هولدینگ رسا در سه حوزه کاری فعالیت خود را از سال برنامه ریزی کرده است

هولدینگ مهندسین رسا در سال ۱۳۸۶با هدف ارائه خدمات مشاوره مدیریت و فروشگاه تخصصی و ارائه محصولات سازمانی در زمینه فناوری اطلاعات موفق به نامی آشنا در قالب یک شرکت مادر مشغول به فعالیت می باشد .